Velkommen til www.sydjyskrottweilerklub.dk

Sydjyskrottweilerklub (kreds 21) er en underafdeling af Rottweilerklub danmak (RKD). 

Det kræver medlemskab af RKD at være medlem hos os. Ud over prisen for RKD medlemskabet koster det 50,00 kr. for et årsmedlemskab af kredsen som betales sammen med kontigentet til RKD.

Vi arbejder på at få sammenholdet blandt kredsens medlemmer styrket og vil meget gerne modtage forslag fra medlemmerne med ønsker om tiltag i kredsen.

 

Mvh

Bestyrelsen

"Hvad sker der"

 

Nyhedsbrev

INFORMATION TIL ALLE MEDLEMMER

 

Der er sket mange ting i Kreds 21 det sidste stykke tid – og for lige at give en samlet opdatering til alle medlemmer kommer dette nyhedsbrev.

 

Hen over sommeren blev det meddelt klubben at vi ikke længere kunne benytte os af træningspladsen i Bredsten, og vi har været på jagt efter en ny og har kontaktet kommunen om hjælp. – Indtil videre trænes der i Byparken i Vejle hver onsdag.

 

Der har også været udfordringer med vores udgiftsniveau i klubben og indkøb foretaget af enkelt personer uden con census i bestyrelsen. I den afleverede bilagsmappe er der desværre en del mangler, som vi har forsøgt at finde svar på blandt andet via bestyrelsesreferater, dog uden held. Derfor har vi valgt at overdrage sagen til politiet og afventer deres behandling af sagen.

 

Den 3. august valgte tre bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra arbejdet i klubben, og dagen efter blev der annonceret en ekstraordinær Generalforsamling her på hjemmesiden. – Den blev afholdt den 26. august i Give, hvor vi lånte en dejlig terrasse hos nogle af klubbens medlemmer. Der mødte 9 medlemmer op til mødet og der blev valgt en ny bestyrelse som består af :

 

Formand : Anne Grethe Corvinius

Næstformand : Hilda Laustsen

Sekretær: Susanne Nielsen

Kasserer : Trine Maagaard

Menigt medlem : Svend Corvinius

 

I kølvandet på dette er der desværre et par medlemmer i Kreds 21, der har følt sig forbigået, og de har valgt at anmelde den nye bestyrelse til Hovedbestyrelsen i RKD og forsøger at få erklæret vores ekstraordinære Generalforsamling for ugyldig. – Det er vi rigtig kede af og er meget uforstående overfor at man vælger at fabrikere udokumenterede beskyldninger og gengive fortrolig bestyrelsesinformation i stedet for at indgå i en dialog med bestyrelsen omkring fakta i hændelsesforløbet. – nogle af disse beskyldninger er desværre også så grove at vi har valgt at bede politiet om hjælp til at håndterer disse.

 

Vi er også blevet kontaktet af Hovedbestyrelsen i RKD som åbenbart også har fået overbragt insiderinformation uden dokumentation i sagen, hvilket naturligt må gøre HB inhabil i sagen. Vi er endda blevet kontaktet af RKD medlemmer fra andre kredse, der har overværet og deltaget i en åben diskussion med HB medlemmer omkring de verserende sager i Kreds 21.

 

Indtil nu har vi uden held forsøgt at få en dialog i gang med vores kredskontakt i HB og har nu også valgt at kontakte DKK for at sikre, at alle sider af de verserende sager bliver belyst til Kreds 21’s bedste.

 

Vi håber snart at kunne afslutte disse sager, og glæder os til at vi igen kan koncentrere vores arbejde omkring lokalt hundearbejde i Kreds 21.

 

Vores opfordring til alle medlemmer skal være, at undlade at deltage i nogen form for diskussion vedr. sager i Kreds 21, men at henvise til bestyrelsen. – Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis I bliver bedt om at udtale jer om nogle af de verserende sager. – Mange tak for hjælpen.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Kreds 21.

 

 

Kreds 21står igen i år for RKD's Hovudstilling. Der bliver på dagen afholdt to udstillinger Hovedudstilling RKD Vinder 2018 og Sydjysk Vinder 2018

 

 

Sponsor  www.henne-pet-food.dk

 

 

 

Der indkaldes til generalforsamling den torsdag den 15-03-2018 kl 19 på addr.

Gelballevej 86 6640 Lunderskov

 

Kredsen er igen vært ved UHM i Læborg den 22 og 23 April 2017. Se under "Kredsens Aktiviteter"

 

 

Kredsen står for afholdelse af RKD's hovedudstilling i 2017.

Det foregår den 09-09-2017.

Tilmelding via hundeweb.

 

Husk vores GF den 17-03 læs nærmere under "Hvad sker der"

Kredsen er vært ved UHM i Læborg den 2 og 3 april.