Velkommen til www.sydjyskrottweilerklub.dk

Sydjyskrottweilerklub (kreds 21) er en underafdeling af Rottweilerklub danmak (RKD). 

Det kræver medlemskab af RKD at være medlem hos os. Ud over prisen for RKD medlemskabet koster det 50,00 kr. for et årsmedlemskab af kredsen som betales sammen med kontigentet til RKD.

Vi arbejder på at få sammenholdet blandt kredsens medlemmer styrket og vil meget gerne modtage forslag fra medlemmerne med ønsker om tiltag i kredsen.

 

Mvh

Bestyrelsen

"Hvad sker der

 

NYHEDSBREV DEN 23. OKTOBER 2019

 

Vi er fuld af undren …. Og vi har rigtig svært ved at finde nogen, der har lyst til at indgå i en dialog med os, så vi kan få svar på vores spørgsmål.

 

RKD HB’s holdning er, at vi ikke har overholdt vores vedtægter, fordi vi ikke har rekvireret en opdateret medlemsliste hos dem, inden vi har indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling. – MEN de kan ikke henvise os til, hvilke paragraffer i vores vedtægter der siger, at vi skal huske at gøre det.

 

Vi forstår ikke, at det skulle være nødvendigt, når vores medlemsskaber betales for et år af gangen (fra januar til januar) Og vi i marts måned afholdte Generalforsamling og i den forbindelse rekvirerede en medlemsliste. – Alle fremmødte til vores Ekstraordinære GF i august stod på denne liste fra marts.

 

Derudover er der i det andet brev fra HB pludselig opstået en ny årsag – at vores hjemmeside er ustabil …. Os bekendt er det baseret på et medlems oplevelse (vel at mærke det samme medlem som ventede med at klage over vores EX GF indtil bagefter)  …. Det forstår vi heller ikke kan være et brud på vores mønstervedtægter.

 

Derudover bliver vi mødt af dette autosvar, når vi henvender os til HB :

 

Autosvar

Vi har modtaget din mail.

Hvis det er en administrativ eller behandlingssag kan du forvente svar inden 14 dage.

Hvis det er en bestyrelsessag vil der gå op til 45 dage.

 

Læser man de Etiske retningslinjer der gælder for RKD rejser det for os utrolig mange spørgsmål, når vi kigger på kommunikationsformen, uvildigheden og interessen i at nå en fornuftig løsning for alle parter – men dem vil vi undlade at liste her, men lade være op til hvert enkelt medlem at stille sig.

 

Nyhedsbrev den 8-10-2019.

 

 

Bestyrelsen har sendt følgende til HB.

 

Kære HB

 

Tak for jeres henvendelse.

 

Der skal ikke herske nogen form for tvivl om, at vi hellere end gerne vil overholde reglerne. – Derfor er det også utrolig vigtigt for os, at I vil uddybe, som vi allerede flere gange har bedt om, hvilke regler vi har overtrådt og hvordan.

Ellers har vi ikke en chance for at forklare vores handlinger eller at rette op på de eventuelle fejl, der måtte være. Vi beder derfor om svar på følgende spørgsmål :

 

1.  Når vi læser vores vedtægter, kan vi ikke finde en paragraf der siger, at det er lovpligtigt at rekvirere en medlemsliste fra HB, inden man indkalder til en Generalforsamling. Hvordan kan det være, at det ikke er ok for kreds 21 at checke at alle fremmødte medlemmer har betalt kontingent for 2019?

 

2.  Der står i vores vedtægter, at vi skal annoncere i vores blad – vores blad er mange gange over de sidste mange år blevet sat lig med vores hjemmeside grundet den teknologiske udvikling. Denne praksis benytter både HB og flere andre kredse sig også af. Hvordan kan det være, at det ikke er ok for Kreds 21?

 

3.  HB er blevet orienteret både pr. post og pr. mail med både indkaldelse og underskrevet referat. Hvordan kan det være, at lige netop det skulle ligge til grund for HB’s beslutning?

 

4.  Vi kontaktede DKK tidligere på året i forbindelse med den ekstraordinære Generalforsamling som HB indkaldte til via et valgblad på hjemmesiden i februar måned. For at få svar på et par spørgsmål vedr. regler omkring indkaldelse og kontakt til medlemmer:

                     Er det i orden at udsende et valgblad på hjemmesiden uden datering? – Hvordan skal man                                                          vurdere om den ekstraordinære generalforsamling er rettidig indkaldt?                     Indkaldelsen bliver lavet som et opslag på hjemmesiden, men der tages ingen direkte                                                                    kontakt til medlemmerne – er det i henhold til vores vedtægter?

 

Svaret fra DKK’s jurist XXXX XXXX XXXX modtaget den 27.02.2019 kl 09:49:

                     ”DKK kan ikke besvare alle dine spørgsmål, da det er op til dirigenten og generalforsamlingen                                                       at tage stilling til indkaldelse mv.”

 

Ud fra DKK’s svar har vi konkluderet, at der ikke kan være udefra kommende instanser, der har lovhjemmel til at vurdere/beslutte om en generalforsamling er lovlig eller ej. – Det er til enhver tid de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer der kan afgøre gyldigheden. Hvordan kan det være, at HB vælger at gå ind i en sag, der vedrører en selvstændig forening?

 

5. Vi sendte den 16. september en klage over et af vores medlemmer, som vi stadig venter svar på fra både HB og DKK. Vi er uforstående overfor hvordan HB kan undlade at svare på denne klage, men samtidig tage en beslutning vedr. kreds 21 uden at have afdækket alle sider af sagen.

 

Vi ser frem til at modtage jeres svar på vores spørgsmål inden 14 dage, hvorefter vi forhåbentligt kan fokusere vores tid på at arbejde for medlemmernes interesser i kreds 21.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Kreds 21    

 

 

 

Nyhedsbrev af den 27-09-2019.

 

Kredsens bestyrelse har dags dato modtaget en mail fra RKD’s hovedbestyrelse vedhæftet et brev dateret den 24-09-2019.

 

Dette brev er offentliggjort på hovedklubbens hjemmeside.

 

Vi i bestyrelsen af kreds 21 er kede af at HB har valgt at bakke op om klagerne mod os i stedet for at svare på vore henvendelser og indgå i en positiv dialog.

 

I sagens natur er vi dybt uenige med HB og vil hurtigst muligt udarbejde et svar som sammen med sagens akter vil blive offentliggjort her på siden.

 

Mvh

Bestyrelsen Kreds 21

 

 

Nyhedsbrev den 15-09-2019

INFORMATION TIL ALLE MEDLEMMER

 

Der er sket mange ting i Kreds 21 det sidste stykke tid – og for lige at give en samlet opdatering til alle medlemmer kommer dette nyhedsbrev.

 

Hen over sommeren blev det meddelt klubben at vi ikke længere kunne benytte os af træningspladsen i Bredsten, og vi har været på jagt efter en ny og har kontaktet kommunen om hjælp. – Indtil videre trænes der i Byparken i Vejle hver onsdag.

 

Der har også været udfordringer med vores udgiftsniveau i klubben og indkøb foretaget af enkelt personer uden con census i bestyrelsen. I den afleverede bilagsmappe er der desværre en del mangler, som vi har forsøgt at finde svar på blandt andet via bestyrelsesreferater, dog uden held. Derfor har vi valgt at overdrage sagen til politiet og afventer deres behandling af sagen.

 

Den 3. august valgte tre bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra arbejdet i klubben, og dagen efter blev der annonceret en ekstraordinær Generalforsamling her på hjemmesiden. – Den blev afholdt den 26. august i Give, hvor vi lånte en dejlig terrasse hos nogle af klubbens medlemmer. Der mødte 9 medlemmer op til mødet og der blev valgt en ny bestyrelse som består af :

 

Formand : Anne Grethe Corvinius

Næstformand : Hilda Laustsen

Sekretær: Susanne Nielsen

Kasserer : Trine Maagaard

Menigt medlem : Svend Corvinius

 

I kølvandet på dette er der desværre et par medlemmer i Kreds 21, der har følt sig forbigået, og de har valgt at anmelde den nye bestyrelse til Hovedbestyrelsen i RKD og forsøger at få erklæret vores ekstraordinære Generalforsamling for ugyldig. – Det er vi rigtig kede af og er meget uforstående overfor at man vælger at fabrikere udokumenterede beskyldninger og gengive fortrolig bestyrelsesinformation i stedet for at indgå i en dialog med bestyrelsen omkring fakta i hændelsesforløbet. – nogle af disse beskyldninger er desværre også så grove at vi har valgt at bede politiet om hjælp til at håndterer disse.

 

Vi er også blevet kontaktet af Hovedbestyrelsen i RKD som åbenbart også har fået overbragt insiderinformation uden dokumentation i sagen, hvilket naturligt må gøre HB inhabil i sagen. Vi er endda blevet kontaktet af RKD medlemmer fra andre kredse, der har overværet og deltaget i en åben diskussion med HB medlemmer omkring de verserende sager i Kreds 21.

 

Indtil nu har vi uden held forsøgt at få en dialog i gang med vores kredskontakt i HB og har nu også valgt at kontakte DKK for at sikre, at alle sider af de verserende sager bliver belyst til Kreds 21’s bedste.

 

Vi håber snart at kunne afslutte disse sager, og glæder os til at vi igen kan koncentrere vores arbejde omkring lokalt hundearbejde i Kreds 21.

 

Vores opfordring til alle medlemmer skal være, at undlade at deltage i nogen form for diskussion vedr. sager i Kreds 21, men at henvise til bestyrelsen. – Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis I bliver bedt om at udtale jer om nogle af de verserende sager. – Mange tak for hjælpen.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Kreds 21.

 

 

Kreds 21står igen i år for RKD's Hovudstilling. Der bliver på dagen afholdt to udstillinger Hovedudstilling RKD Vinder 2018 og Sydjysk Vinder 2018

 

 

Sponsor  www.henne-pet-food.dk

 

 

 

Der indkaldes til generalforsamling den torsdag den 15-03-2018 kl 19 på addr.

Gelballevej 86 6640 Lunderskov

 

Kredsen er igen vært ved UHM i Læborg den 22 og 23 April 2017. Se under "Kredsens Aktiviteter"

 

 

Kredsen står for afholdelse af RKD's hovedudstilling i 2017.

Det foregår den 09-09-2017.

Tilmelding via hundeweb.

 

Husk vores GF den 17-03 læs nærmere under "Hvad sker der"

Kredsen er vært ved UHM i Læborg den 2 og 3 april.