Kredsen holder GF den 27-03-2019 kl 19 Dagsorden ifølge vedtægterne

 

Kredsen har sagt ja til at afholde RKD's hovedudstilling i 2017. Det sker i 09-09-2017  i Verst. 

 

Kredsen vil igen stå for beværtningen ved afholdelse af UHM i Læborg den 22 og 23 april 2017.

Der vil være mulighed for at købe forplejning alle dagene til yderst rimelige priser.

 

Vi har starter træning op den 18-08-2016 på vores nye træningsplads Se under "Træning"

 

Kredsen vil igen stå for beværtning ved afholdelse af UHM i Læborg den 10 og 11 september

Der vil være mulighed for at købe forplejning hele dagene til yderst rimelige priser.

 

Kredsen vil stå for beværtning ved afholdelse af UHM i læborg den 2 og 3 april 2016.

Vi vil ligeledes afholde UHM sidst på året Datoen kommer senere