Inviteret: Formand – Rebekka Jessen, Næstformand – Palle Kulmbach, Sekretær – Brian Haugaard, Kasserer – Pernille Lasson, medlem Elsebeth Hedegaard, Suppleant – Gitte Callesen(ikke stemmeberettiget)

Specielt inviteret: Formand RKD – Henrik Fuchs

Fraværende: Rebekka Jessen og Brian Haugaard

 

1. Ekstraordinær Generalforsamling: 

Formalia for en mistillidserklæring, alle skal underskrivedokument iflg. HF

 

Vi har modtaget mistillidserklæring, mangler underskrift(§16.2 i mønstervedtægterne), samt hvis en uddybelse er muligt fra hver enkelt.

 

a. Kontakt dem på listen via vores sekretær, at vi skal have en underskrevet mistillidserklæring fra hver af dem som har lagt navn til mistillidserklæringen som skal sendes pr. posteller mail til bestyrelsen. Brian sørger du for dette?

 

b. Kontakt formand for HB for godkendelse af klageindsendte. Elsebeth sørger for dette

 

c. Kontakt formand for fremsendelse af medlemsliste. Elsebeth sørger for dette

 

d. Der skal laves breve til udsendelse til medlemmer om ekstraordinær GF på næste bestyrelsesmøde. Vi skal udsende indkaldelse inden for 4 uger efter modtagelse af underskrevet mistillidserklæringer med afholdelse maksimum 3 uger derefter.

 

e. Bestyrelsen forslår ordstyrer, HB vil være repræsenteretv/ekstraordinær GF

 

2. Klagesag. Sagen kan ikke sagsbehandles, da der mangles et bestyrelsesmedlem i at være 3, da Pernille og Rebekka er inhabil. De 2 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer anser sagen forældet og irrelevant, da Pernille ikke længere træner på pladsen og tingene er næsten et halvt år gammel, dette har intet med Pernilles arbejde i bestyrelsen at gøre. Pernille indvilliger stadigvæk i en dialog med hver enkelt indklaget hver for sig sammen med bestyrelsen, for at få belyst og snakket der klager igennem.

 

3. Ordinær General Forsamling 14. marts 2019, indrykkes i Rottweiler Bladet december 2018. Elsebeth sørger for dette

 

4. Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10/12-2018 afholdes hos Palle kl. 19.00.

 

En stor tak til Formand fra RKD Henrik Fuchs for at køre til Jylland og deltage med råd og vejledning.