Bestyrelsesmøde i Rottweilerklubben kreds 21

d. 27/9-2018

Tilstede: Rebekka, Palle, Elsebeth, Pernille, Gitte(suppleant) og Brian.

 

1.     Kredsens konto:                                                                                                                     

Der står 55.975 kr. på kontoen. Godt 8000 kr. fra træning, kontingent fra HB for 2016-2017-2018 er 2900 kr., 2100 kr. fra spor, UHM 1149 kr., og udstilling 10.989,93 kr.

 

2.     Udstilling, evaluering:                                                                                    

Udstillingen gav 10.989,93 kr. i overskud og den forløb godt. Fremover skal der være mere tid til planlægning.

 

3.     UHM, evaluering:                                                                                                     

UHM gav 1149 kr. i overskud. Der arbejdes i HB på, at der bliver lavet en tilmeldingsseddel, der gælder for hele landet, hvor man tilmelder sig mad hele dagen, så det bliver nemmere at indkøbe til dagen.

 

4.     Klubbens fremtid:                                                                                                  

UHM. Træning. Udstilling. Spor. Div. arrangementer. Muligvis åbne en træningsplads sydpå, hvis behovet er der, da kredsen er stor.

 

5.     Træningsgebyr Anne-Grethe:                                                                                 

Der blev ikke vedtaget noget om tilbagebetaling af træningsgebyr. Anne-Grethe og Rebekka skal i fællesskab lave et budget over udgifter til drift af klubben, og en liste på fremtidige investeringer. (balancebane, nosework osv.) Brian spørger Anne-Grethe om udgifter til toilettet, og mailen vil være dokumentation nok. Udbetaling til toilet inden for rimelighedens grænser.

 

6.     Træningsudvalg:                                                                               

Træningsudvalget er Anne-Grethe og Rebekka.

 

7.     Anne-Grethes mails, bestyrelsens behandlingsprocedure:                               

7.-8. Sekretæren svarer på henv. til bestyrelsen, og informere om, at spørgsmål bliver behandlet snarest mulig. Alle beslutninger skal være på skrift.

 

9.   Udbetalingudenbilag:                                                                                                                                                                                                                          

Der er blevet udbetalt beløb, til Anne-Grethe, på hjemmelavede regninger. Det er godkendt af bestyrelsen. Fremover skal der være originale bilag. Pengene til Anne-Grethe er udbetalt i forbindelse med udstillingen.

 

10. Referat d. 30/5-2018:                                                                                          

Næste møde er 22/11-2018 og holdes i Bredsten.

 

11. Spor d. 20/10-2018:                                                                                                  

Spor d. 20/10. mødested Egebækvej 30, Ribe, og der er åben fra kl. 6:30.   Elsebeth, Pernille, Palle og Gitte sørger for morgen og middagsmad, og holder et telefonmøde d. 11/10. Palle kontakter Rikke mht. hvor mange dommere/hjælper der kommer.  

 

12. Træningsgruppen Facebook:                                                                                 

Man bør som medlem, hvis man ønsker det, have adgang til Facebookgruppen, kreds 21 træning, så man kan få informationer vedr. træning osv. Rebekka er administrator.

 

13. Takt og tone blandt bestyrelsen:                                                                          

Hvis man har indbyrdes problemer, må man løse dem udenom bestyrelsen.

 

14. Varetage medlemmers interesser uden at møde dem:                                    

Ikke noget problem. Hvis man vil møde bestyrelsen, må man komme til generalforsamlingerne.

 

15. Sidde i bestyrelsen uden at deltage aktivt i klublivet:

Som pkt. 14. Det er konstruktivt med forskellige meninger og der blev nævnt at RKD´s næstformand ingen rottweiler har og ikke længere træner, trods dette repræsenterer han RKD i IFR og er rottweiler dommer med stor bravur.

 

16. Kontrakten:                                                                                                         

Rebekka får ændret kontrakten så den bliver juridisk korrekt.

 

Dato og sted for generalforsamling i marts besluttes d. 22/11-2018.

      Referent Brian Hougaard Jensen